Jagannath Shankar Seth Crematorium

Marine Lines - Mumbai

2011